SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

Het is goedkoper om jobs te creëren in de sociale economie dan niks te doen.
Terwijl de oorlog in Oekraïne en het steeds extremere klimaat ons voedsel duurder maken, gaan er dagelijks grote hoeveelheden perfect
eetbaar voedsel verloren in de hele voedselketen. 
Om het voedselprobleem aan te pakken namen 10 partners in Vlaanderen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk deel aan het Europese (Interreg) FLAVOUR-project tussen 2019 en 2022. Binnen dat project zochten ze nieuwe manieren om voedsel te redden en daarmee jobs te creëren voor mensen in moeilijkheden (zie hier hoe dat werkt)


In september 2022 sloten ze het project af in Brussel met verbluffende cijfers. Dankzij het rekenwerk van o.a. VIVES Hogeschool werd vastgesteld dat het project meer dan € 100 miljoen sociaal rendement
creëerde tussen 2019 en 2022.
VIVES Hogeschool en Plymouth Marjon University berekenden de Social Return on Investment (SROI) met behulp van de Social Value Engine,
ontworpen door het Social Value Team in Yorkshire. Via deze methode kan je een monetaire waarde berekenen voor verbeteringen op sociaal vlak:
sociaal rendement.
Dat sociaal rendement uit zich op
verschillende manieren: mensen die moeilijk
een job vinden, leren professionele
vaardigheden terwijl ze voedselverspilling
bestrijden. Daarbij krijgen ze meer zelfvertrouwen en worden ze actiever in hun
gemeenschap, wat zorgt voor minder sociaal isolement, enzovoort.

De cijfers tonen het belang van een inclusieve sociale economie. Het is goedkoper voor de samenleving om mensen een job te geven, dan
om ze in armoede te laten zitten. Het project
toont ook dat we zorgvuldiger moeten
omspringen met voedsel. Niet alleen omdat
het goed is voor het klimaat, maar ook omdat
het een positieve sociale impact heeft.

Voor meer informatie, surf naar https://www.socialvalueengine.com/
Zoeken