1/3de van al het voedsel wordt verspild

Voedselverspilling tegengaan staat in de top 3 van de belangrijkste acties die we kunnen ondernemen om de klimaatopwarming een halt toe te roepen

Chad Frischmann, Klimaatexpert

Flavour

Flavour is een Europees samenwerkingsverband met 10 partners uit België, Frankrijk en Groot-Brittannië dat nieuwe manieren onderzoekt om

  • voedsel te waarderen
  • voedselafval te verminderen
  • jobs te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

VOEDSELOVERSCHOTTEN VERMINDEREN

  • Omdat voedselverlies wereldwijd de derde grootste uitstoter is van broeikasgassen.
  • Omdat wereldwijd ongeveer 800 miljoen mensen onvoldoende voedsel hebben om gezond en actief te leven.
  • Omdat werk in de voedsel(overschot)sector nieuwe kansen op een duurzame job biedt

VERWERKEN OF VERDELEN

Door op een andere manier voedsel te produceren, te kopen en te consumeren kunnen we verspilling zoveel mogelijk voorkomen.  Zijn er toch overschotten dan kunnen we ze

  • verwerken tot nieuwe langer houdbare producten;
  • verdelen via distributieplatformen aan voedselhulp- en sociale organisaties.